Eliza Edyta Kamińska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku


Informujemy, ze w dniu 3.11.2023 r. (piątek) Kancelaria jest nieczynnaKancelaria Komornicza w Ełku


ul. Małeckich 2/9 U,
19-300 Ełk

87 621 21 11

elizakaminska@interia.pl
elk.kaminska@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów w Kancelarii:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów przez Komornika:

środa: 9:00 - 16:00

Rachunek bankowy kancelarii:

PKO Bank Polski 19 1020 1332 0000 1102 0620 9938


NIP: 8461227697

ZADANIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

Zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 kk: Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.


2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.


3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.


4.Sporządzanie protokół stanu faktycznego, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.